Gå til innhold

Kjære kollega,

Oppdatert informasjon vdr. forventet leveringstid

Etter en lang periode med manuell gjennomgang av KONA-kontraktene nærmer vi oss nå ferdigstilling av revidert liste med forventede leveringsdatoer for kunder som har bestilt KONA electric med utgangspunkt i et kønummer.

  • Publisert: 17.09.18

Vi forventer å kunne ferdigstille listene i løpet av onsdag 19. september. Disse vil da sendes ut til hver enkelt forhandler for en gjennomgang og verifisering av kundene slik at vi kan kvalitetssikre at ingen uteblir fra listene. Dere vil få frist til fredag 21. september på å returnere disse.

Deretter vil dere i løpet av kort tid motta nye forventede leveringstidspunkt på samtlige kunder basert på vår oppdaterte leveringssituasjon samt reviderte leveringslister.

Dermed vil vi også kunne begynne arbeidet med å estimere leveringssituasjonen for nye ordre som har kommet inn etter 2. juli (ordre som ikke er knyttet til et kønummer).

Listene vil bli distribuert fra vår logistikkavdeling som også vil holde i det videre løpet for håndtering av KONA electric ordre/bestillinger.

Introduksjonsvideo

HMN har laget en introduksjonsvideo for Hyundai KONA electric på 14 deler. Denne er tenkt brukt som en introduksjon til kundenes nye bil og vil bli distribuert fra oss til samtlige kunder før de mottar sin nye bil.

Vi mener dette vil gjøre kjøpsopplevelsen og ikke minst overleveringen av kundenes nye biler til en enda bedre opplevelse. Ved å kunne sette seg inn i bilens overordnede og viktigste funksjoner hjemmefra før den fysiske overleveringen vil kundene erfaringsmessig få bedre utbytte av selve overleveringen.

Kunder som allerede har mottatt sin bil på ferdigstillingstidspunktet av videoen vil motta en separat informasjonsmail der også de oppfordres til å se disse videoene. Kunder som har solgt sin bil videre vil ikke motta denne mailen.

Automatisert velkomstinformasjon

Vi vil i løpet av høsten 2018 også gå i gang med et automatisert løp der kundene mottar relevant informasjon om sin nye KONA electric i form av en serie med mailer etter at kunden har overtatt sin nye bil.

For å automatisere dette vil vi basere oss på leveringstidspunktet. Det er derfor svært viktig at dere fremover alltid registrerer levering («sell out») i forhandlerportalen samme dag som bilen leveres til kunde. Det er også meget viktig at kundeinformasjonen som blir registrert i «sell out» er korrekt og at epostadressen er reel slik at riktig kunde får disse mailene.

 

Back to top