Gå til innhold

Slik bruker du Hyundais SmartSense sikkerhetsteknologi

Det er enkelt å bruke systemene, og du lærer raskt hvordan du gjør det her.

  • Publisert: 29.01.20

Cruise control

Cruise control-systemet bruker avanserte radarsensorer til å overvåke trafikken under køkjøring, slik at du kan kjøre i hastigheter over 30 km/t uten å bruke gasspedalen. Ved hjelp av automatisk bremsing og akselerasjon med det elektroniske stabilitetsprogrammet holder systemet en sikker avstand til kjøretøyet foran i tett trafikk.

Trykk på cruise control-knappen på rattet for å aktivere funksjonen, og akselerer til ønsket hastighet (over 30 km/t). Trykk med hendelen på rattet til SET-, og slipp den for å stille inn cruise control-hastigheten. Ta foten av gasspedalen, og bilen holder automatisk den innstilte hastigheten.

Trykk hendelen opp eller ned og slipp for å øke eller senke hastigheten. Hastigheten økes eller senkes i trinn på 2 km/t. Du kan også trykke hendelen opp og slippe den når ønsket hastighet er nådd på speedometeret, så vil bilen akselerere eller bremse til denne hastigheten.

Cruise control deaktiveres når du trår inn bremse- eller clutchpedalen, eller når du trykker på 0-knappen på rattet. Du kan aktivere den innstilte hastigheten igjen ved å trykke hendelen opp til RES+. Du slår cruise control helt av ved å trykke på cruise control-knappen.

Smart cruise control

Smart cruise control (ekstrautstyr) er et system som automatisk bremser og akselererer bilen for å holde en trygg avstand til kjøretøyet foran.
Når cruise control-systemet er aktivert, kan du regulere avstanden mellom bilen og kjøretøyet foran ved å trykke på avstandsknappen på rattet. Når du trykker fire ganger på knappen, velges den korteste avstanden. Trykker du én gang til, velges den lengste avstanden igjen.

Bremseassistent for nedoverbakke

Bremseassistenten for nedoverbakke hjelper deg å kjøre bratte nedoverbakker uten å at du trenger å bruke bremsepedalen. Den bremser bilen til under 8 km/t, slik at du kan konsentrere deg om å styre.

Trykk på DBC-knappen i panelet foran girspaken for å aktivere assistenten. Hastigheten må være under 40 km/t. Bremseassistenten slås på og er i standby-modus. Når assistenten er i standby-modus, aktiveres den automatisk i hastigheter under 35 km/t i bratt nedoverbakke.

Når bremseassistenten er aktiv, deaktiveres den midlertidig når bakken ikke er bratt nok, eller når du trår på bremse- eller gasspedalen. Assistenten slås av når du trykker på DBC-knappen eller hastigheten er over 60 km/t.

Bremseassistenten for nedoverbakke begrenser hastigheten ved hjelp av automatisk bremsing. Du kan konsentrere deg om styringen og kjøre kontrollert i nedoverbakker, både på grus og på svingete vei.

Aktiv filskifteassistent

Aktiv filskifteassistent hjelper deg å holde bilen i kjørefeltet. Straks bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet, varsler det deg visuelt og med lydsignaler. I tillegg utløser den en lett motstyring ved hjelp av den motorassisterte servostyringen, som hjelper deg å styre bilen tilbake til midten av kjørefeltet.

Trykk på LKA-knappen i panelet til venstre for rattet for å slå på assistenten. Den er aktiv i hastigheter mellom 60 og 180 km/t. Du må alltid holde hendene på rattet, også når assistenten er aktivert.

Blindsonevarsler

Blindsonevarsler registrerer kjøretøyer i blindsonen og varsler deg visuelt og med lydsignaler.

Du aktiverer blindsonevarsleren med BCW-knappen i panelet til venstre for rattet. Systemet varsler deg hver gang et kjøretøy befinner seg i blindsonen.
Filskiftevarslingen advarer deg dersom et kjøretøy nærmer seg bakfra i høy hastighet. Ryggeradaren overvåker og varsler deg om kryssende trafikk bak bilen når du rygger.

 

Relaterte artikler
Teknologi

Vi satser tungt på hydrogenteknologi

Den 11 desember 2018 presenterte vi i Hyundai vårt langsiktige «FCEV Vision 2030» som viser vårt engasjement og våre ambisjoner for vårt arbeid med hydrogenteknologi og hydrogenelektriske biler frem mot 2030.

Teknologi

En ekstra sans

Det er så fort gjort. Noen sender en melding, og du tar øynene bort fra veien for å sjekke skjermen bare et øyeblikk. Du skifter radiokanal og kikker bort på displayet, eller kanskje du må megle mellom de stridende parter i baksetet og snur deg. Uansett årsak skjener bilen umerkelig mot venstre og motgående kjørebane der en annen bil nærmer seg …

Back to top