Garantivilkår og betingelser

Hyundais garantiprogram er et uttrykk for Hyundais kvalitetsprodukter, og for kunden er det en sikkerhet for et forutsigbart og enkelt bilhold. Ved normal bruk og oppfølging av serviceprogrammet vil garantien dekke alle produksjonsfeil som måtte oppstå, med unntak av de slite- og servicedeler som beskrevet nedenfor.

Hyundais nybilgaranti på fem år med ubegrenset kjørelengde, dekker feil som oppstår under normale kjøre- og bruksforhold. Garantien dekker ikke feil forårsaket av skade som skyldes uhell eller ulykke eller ved unormal bruk. Unntatt er også slite- og servicedeler samt væsker som skal skiftes eller vedlikeholdes ved de periodiske serviceintervallene. Dette kan være, men er ikke begrenset til drivstoffilter, luftfilter, oljefilter, kupefilter, tennplugger, drivremmer, vindusviskere og bremseklosser.

For at garantien skal gjelde, plikter kunden å følge foreskrevet serviceprogram for den gitte bilmodell hos et Hyundai-verksted eller et offentlig godkjent bilverksted. Hvis man velger å benytte et annet verksted enn merkeverkstedet til Hyundai, må kunden kunne dokumentere at utført service er i henhold til fabrikantens anvisninger og at denne inneholder de samme punktene som en service utført av et Hyundai-verksted. Hyundai anbefaler på det sterkeste å benytte originale Hyundai-deler eller deler av tilsvarende eller bedre kvalitet både for service og reparasjoner.

Hyundai assistanse er fri veihjelp til alle Hyundaibiler under 3,5 tonn, importert og solgt av Hyundai Motor Norway . Fri veihjelp fra Hyundai assistanse kan også benyttes i de tilfeller hvor en driftsstans er selvpåført eller ikke kan lastes produktet, som for eksempel hvis kunden har kjørt tom for drivstoff, mistet nøkler, punktert eller har flatt batteri.

Varebil (H-1) nybilgaranti

For Hyundai varebil H-1 gjelder fem års nybilgaranti med ubegrenset kjørelengde.

Drosje nybilgaranti

Tre år eller 100 000 km, det som måtte inntreffe først.

Lakk- og korrosjonsgaranti

Personbiler:

  • Fem års lakkgaranti – uten kilometerbegrensning
  • 12 års garanti mot gjennomrust (perforering) – uten kilometerbegrensning

Varebiler (H1):

  • Fem års lakkgaranti – uten kilometerbegrensning
  • 10 års garanti mot gjennomrust (perforering) – uten kilometerbegrensning

Lakk- og korrosjonsgarantien betinger en periodisk oppfølging/kontroll hos et godkjent verksted. Eventuelle utbedringer som blir pålagt kunden for å opprettholde lakk- og korrosjonsgarantienmå utføres hos et godkjent Hyundai-verksted eller et verksted dette kan anbefale.

Perforeringsgaranti (gjennomrusting) : 15 år / ubegrenset km

Alle Hyundaibiler registrert etter 1.1.2007, har gjennomgått enten Dinitrols eller Mercasol (fra og med 2013) steg 1-behandling som et tillegg til Hyundais egen korrosjonsbeskyttelse fra fabrikk.

For bileiere som velger å kjøpe Mercasols utvidede behandlings program, gir Mercasol 15 års garanti mot gjennomrusting. Dette forutsetter at kunden for egen regning følger Mercasols beskyttelses- og kontrollprogram. Denne garantien er gitt av Mercasol/Dinitrol og gjelder for alle Hyundai biler som er importert av HMN og registrert etter 1.1.2007.

Hyundai nyhetsbrev

Registrer din e-postadresse her:

Gyldig e-postadresse må fylles ut