Gå til innhold

Konkurranseregler

Hyundai Fair Play-ambassadører.

  • Endret: 29.03.19

1. Betingelser for å delta i konkurransen

1.1. Laget deres skal eller planlegger å delta på Norway Cup 2019.

1.2. Ansatte og nære familiemedlemmer i Hyundai Motor Norway, Hyundai-forhandlere, Becker Media og andre samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.


2. Konkurransepremisser

2.1. Lagene som melder seg på, samtykker i å følge Hyundai Fair Play sine kriterier/"spilleregler".

2.2. Lagene som melder seg på, må samtykke i at Hyndai Motor Norway og Norway Cup kan publisere bilder, filmer, intervjuer e.l. av lagene/spillerne på egne eller kjøpte sosiale medier. Samtykke fra forestatte til dette må innhentes fra lagledere.

2.3. Laget er automatisk med i trekningen av Premie 1 når de melder seg på som Hyundai Fair Play-ambassadør innen fristen. 


3. Premie

3.1. Premie 1: Det vil bli utdelt del-premier til 9 lag. Disse vil få påmeldingsavgiften for turneringen dekket av Hyundai.

3.2. Premie 2: Det vil bli utdelt to hovedpremier. Dette er en VIP-pakke under Norway Cup som deles ut til et jente- og ett guttelag. Disse trekkes ut fra de 9 lagene som vant Premie 1.

  • Påmeldingsavgiften dekket
  • Overnatting på hotell (H-kort rettigheter)
  • Egen transport under turneringen
  • Egen bekledning
  • Overraskelser under turneringen


3.3.
Vinnerne kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner, dersom ikke annet avtales med Hyundai Motor Norway.

3.4. Vinnerne må forplikte seg til å delta på Norway Cup 2019.


4. Trekning av vinnere

4.1. 3. mai: Premie 1 trekkes og 9 lag får dekket påmeldingsavgiften.

4.1. 3. juni 2019, vinnerne av Premie 2/VIP-pakkene publiseres. 


5. Diskvalifisering

Arrangøren har rett til, uten forvarsel, å diskvalifisere deltagere som ikke følger kriteriene for å være en "Hyundai Fair Play-ambassadør".


6. Personopplysninger

Deltakere aksepterer at opplysningene som blir registrert kan brukes av Hyundai Motor Norway og deres forhandlere til å sende informasjon på e-post og kontakte vinnerne, innenfor enhver tid gjeldende regelverk i personopplysningsloven. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål eller utlevert til andre selskap. Les mer om våre personvernregler på nettsiden hyundai.no/personvern.


7. Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller tekniske problemer under gjennomføringen av konkurransen. Ved force majeure, skade, ulykke forårsaket av deltagere eller sykdom, er ikke Hyundai Motor Norway ansvarlige. Deltagere anbefales å tegne reiseforsikring før avreise. Deltakeren godtar å ikke fremme erstatningskrav mot arrangøren, med mindre arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.


8. Jury

Juryen består av: Anders Aksnes (Hyundai Motor Norway), Christian Stenbo (Hyundai Motor Norway), Trygve Nilsen (Norway Cup)

 

Back to top